MMS 920x360 V1-01

Over ons

Interview met oprichter van Let's make music! Mark Kruiver:Visie

Naar aanleiding van een uitgebreid marktonderzoek naar het huidige klimaat van 'muziekbeoefening' in Nederland blijkt dat dit erg onder druk staat en vooral in de toekomst steeds verder onder druk zal komen te staan. Betrokken partijen zoals muziekinstrumentenzaken, -fabrikanten, -importeurs, muziekscholen, conservatoria, musici, orkesten en allerlei andere instanties werken nauwelijks met elkaar samen. Hierdoor worden belangrijke kansen niet benut, waardoor deze negatieve trend zich verder zal doorzetten.

Deze neergaande spiraal kan op termijn voor vele partijen grote gevolgen hebben. Als steeds minder mensen aan muziekbeoefening doen krimpt het aantal musici, docenten, muziekscholen, muziekstudenten, conservatoria, bladmuziekuitgevers, koren, orkesten, fabrikanten, muziekwinkels, concertorganisatiebureaus en impresario's. Daarnaast hechten musicerende mensen meer waarde aan muziek, waardoor hun gedrag positief wordt beïnvloed bij aanschaf van bijv. bladmuziek, cd's, hifi, instrumenten, lessen etc. Tevens bezoeken musicerende mensen vaker concerten. Veel branches kennen een krachtenbundeling om hun producten en/of diensten beter onder de aandacht van de afnemers te brengen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de collectieve campagnes zoals 'Bloemen houden van mensen', 'Liever de echte dealer' en 'Kip, het meest veelzijdige stukje vlees'. Deze campagnes vertegenwoordigen voornamelijk commerciële belangen. Ook voor de muziekbranche zijn de commerciële belangen relevant, maar daarnaast zijn er ook belangrijke maatschappelijke belangen mee gediend. Let's make music! zet zich in om deze brug te slaan en met een pro-actieve houding nieuwe muziekstimulerende projecten op te zetten.

Missie

Met het project 'Muziek maakt slim!' wil Let's make music! de aangetoonde wetenschappelijke voordelen van muziek maken (cognitieve kant) onder de aandacht brengen. Hierdoor wordt 'muziek maken' op een andere manier belicht en ontstaan er andere ambassadeurs (wetenschappers) die hiervoor pleiten. Door het belichten van deze cognitieve kant verbinden we tal van ecomomische, maatschappelijke en politieke voordelen aan muziekbeoefening (i.p.v. dat het alleen maar 'leuk' is). Met als doel om deze aspecten van muziekbeoefening beter mee te laten wegen bij de opvoeding door ouders en het beleid van leerkrachten, directies van basisscholen, gemeenten en de politiek, met als gevolg dat een beleidsverandering plaatsvindt en er meer kinderen muziek gaan maken.

Ook een politieke lobby is met dit thema zeer goed mogelijk. Het haakt in op allerlei maatschappelijke thema's, bovendien is het een belangrijk onderdeel voor de veelbesproken 'kenniseconomie'. Door dit thema voldoende onder de aandacht te brengen kunnen we deze discussie op gang brengen en musiceren beter op de kaart zetten.

Doelstellingen

Promoten van het thema 'Muziek maakt slim!' onder verschillende doelgroepen:

1. Ouders van kinderen stimuleren muziekbeoefening serieus te betrekken in de opvoeding, omdat dit positieve effecten heeft op de ontwikkeling van hun kind(eren);

2. Onderwijzers stimuleren om meer tijd te nemen voor muziekbeoefening in hun lesprogramma, omdat muziekbeoefening een zeer positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de leerlingen;

3. Directies en besturen van basisscholen stimuleren om over de wetenschappelijke resultaten te discussiëren en dit mee te nemen in hun beleid;

4. Lokale en landelijke politiek op de hoogte stellen van de wetenschappelijke resultaten, zodat men deze meeneemt bij het vormen van o.a. het onderwijs- en cultuurbeleid, zodat o.a. de kenniseconomie wordt gestimuleerd.

Doelgroepen

Het project 'Muziek maakt slim!' richt zich op:

  • Ouders van kinderen
  • Leerkrachten in het basisonderwijs
  • Schoolbesturen en directies van basisscholen
  • Gemeenten (onderwijs en cultuur)
  • Politiek (min. van onderwijs, cultuur en economie)
  • Muziekdocenten en/of directies van muziekscholen

Banner300x200 V3.