• Let's make music!

Artikelen

In diverse landen deden vooraanstaande wetenschappers onderzoek naar het effect van musiceren op de mens. Deze onderzoeken hebben bewezen dat musiceren een zeer positieve invloed heeft op de gemoedstoestand van de mens, maar ook op de intelligentie. De betekenis van muziek is fundamenteel veel groter dan woorden, beelden of geuren. Dit effect komt voort uit het feit dat onze hersenen zeer gevoelig zijn voor het herkennen van patronen (klank, trillingen) en daarmee een veel diepere betekenis geeft aan alle andere communicatievormen. In feite is muziek een natuurlijke spirualiteit die door musiceren een nog grotere betekenis krijgt. Uit EEG-onderzoeken is gebleken, dat bij musicerende mensen de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden zijn dan bij niet-musicerende mensen.

Bij kinderen is keer op keer via wetenschappelijke onderzoeken bewezen, dat musiceren het intelligentiequotiënt verhoogt. Met name het abstractievermogen en het analytisch denken worden sterk verbeterd. Door gezamenlijk musiceren wordt ook het groepsgevoel en de discipline versterkt, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Uit eindelijk hebben deze aspecten belangrijke gevolgen voor toekomstige leerprestaties en maatschappelijke en sociale vaardigheden van kinderen. Hiermee levert musiceren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de toekomstige maatschappij. Wetenschappers dringen er al jaren lang op aan om deze resultaten mee te nemen bij het ontwikkelen van o.a. onderwijsbeleid.

Muziekles in jeugd versterkt hersenverbindingen

Mensen die vanaf jonge leeftijd muziekles hebben gevolgd, vertonen op latere leeftijd beter ontwikkelde hersenverbindingen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Als muzikanten voor hun zevende levensjaar zijn gestart met muziekles, hebben ze betere connecties tussen hersengebieden die van invloed zijn op de motoriek van het lichaam. Hoe jonger ze zijn begonnen, hoe sterker deze verbindingen op latere leeftijd zijn. Dat schrijven onderzoekers van de Concordia Universiteit in Montreal in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Neuroscience.

Bron: Nu.nl

Wat muziek doet met kinderhersenen

Muziekonderzoek is hot. Wetenschappers hebben stijgende belangstelling voor de invloed van muziek op de hersenen. Hun voorlopige conclusie: zingen en musiceren ondersteunt de ontwikkeling van sleutelvaardigheden als luisteren en lezen en stimuleert de emotionele intelligentie. Het Jeugdcultuurfonds Nederland vroeg wetenschapsjournalist Mark Mieras om het onderzoek op een rijtje te zetten.

De stijgende wetenschappelijke belangstelling voor muziek staat haaks op de trend in het onderwijs waar muziek steeds meer terrein verliest. Activiteiten als zang en musiceren maakten de laatste jaren op veel basisscholen plaats voor cognitieve vakken als taal en rekenen, onderdelen waarop een school wordt afgerekend. Steeds meer muziekdocenten houden het in het onderwijs voor gezien, nu hun vak is gemarginaliseerd. Nieuwe leerkrachten voor het basisonderwijs hebben meestal een geringe muzikale scholing: muziek krijgt op de lerarenopleiding nog maar weinig aandacht.

Bron: Jeugd CultuurFonds / Mark Mieras

Muziek is goed voor het brein, maar geen wondermiddel

Muziek is superbelangrijk voor gezonde hersenen. Dat idee blijft onuitwisbaar hangen na een mooie avond in het volle Concertgebouw in Amsterdam met een theatercollege van muziekhoogleraar Henkjan Honing en de hersenhoogleraren Erik Scherder en Dick Swaab. Ze wisselden elkaar af en werden omlijst, soms geholpen, door zangeres Berget Lewis, saxofonist Benjamin Herman en hun band.

Bron: NRC.nl

Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert?

Waarom ga je bijna vanzelf bewegen als je muziek hoort? Waarom kan muziektherapie bepaalde hersenproblemen oplossen? En hoe komt het dat je blijer wordt als je ouder wordt? VU-hoogleraar Erik Scherder vertelt het allemaal. Wil je meer weten? Als je enthousiast bent geworden, kun je bij Kennislink meer over dit onderwerp lezen. Een jonge onderzoekster probeerde te meten wat muziek met ons brein doet. Tegelijkertijd gebruikte ze die kennis om een apparaat te ontwikkelen dat zwaargehandicapte mensen met hun hersenen kunnen aansturen.

Bron: Universiteit van Nederland

4 effecten die muziek heeft op ons brein

Het maakt niet uit of je Martin Garrix of Mozart luistert: muziek heeft een gunstige invloed op onze hersenen.Wereldwijd hebben onderzoeken aangetoond dat muziek heilzame effecten heeft op ons brein. Het soort muziek? Doet er niet echt toe. Wel is er aangetoond dat heavy metal bij veel mensen voor stress en hoge bloeddruk kan zorgen, tenzij je een liefhebber bent van de grunt en stevige gitaarpartijen natuurlijk.

Bron: NU.nl

Hoe ons brein opbloeit van muziek

Psychologie Magazine interviewde hem over zijn onderzoek,’Hoe ons brein opbloeit van muziek‘ waarin hij vertelt dat muziek luisteren en spelen onze breinnetwerken niet alleen actief houdt, het versterkt ze ook. De muzieknetwerken blijken intensief verbonden te zijn met de taalgebieden, waardoor muziek ons taalgevoel kan stimuleren. Ook is gebleken dat kinderen die pianoles krijgen, betere verbindingen ontwikkelen tussen gebieden in de voor- en achterkant van hun brein, wat een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van hun empathische vermogens.

Bron:Psychologie Magazine

Dit is wat muziek met ons brein doet

Wat zegt de wetenschapMuziek activeert ons hele brein. Het is een van de krachtigste middelen om emoties op te roepen. Waarom maakt een liedje ons blij, actief of juist rustig? Neuropsycholoog Rebecca Schaefer geeft een inkijkje in onze muzikale hersenen.

Bron: AD.nl

Muziek geeft een beter leven

Van de vorig jaar overleden dirigent Kurt Masur stamt de uitspraak: ‘Voor iedere muziekdocent die je ontslaat, moet je honderd politieagenten aannemen’. Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is te veel wetenschapper om Masurs oneliner zonder reserves te onderschrijven. Maar in feite impliceert hij iets vergelijkbaars als hij erop wijst dat muziek beluisteren – en vooral zelf muziek máken – enorm bijdraagt aan de ontwikkeling van het empathische vermogen.

Bron: New Scientist

Muziek ontspant en prikkelt de hersenen

Of u nu muziek maakt, of er alleen naar luistert: het heeft een aantoonbaar positief effect op de hersenen. Muziek kan stress verminderen, de stemming verbeteren en zelfs helpen bij dementie. Zelf muziek maken, zorgt voor veranderingen in de grijze stof en een toename van verbindingen in gebieden die betrokken zijn bij het luisteren en de motoriek. Ook als u luistert naar muziek heeft dat al een positieve invloed op de hersenen. Het maakt tot op hoge leeftijd herinneringen los, ook bij mensen met dementie. Ook zorgt het voor ontspanning, verlaging van de bloeddruk en vermindering van stress.

Bron: Hersenstichting

Het effect van muziek op de hersenen

Muziek beweegt ons, het stelt ons in staat om door de tijd te reizen, het geeft ons kracht en het brengt ons rust. Het is in elke uithoek van de wereld – in elk geluid, elk ritme, elke stem. Dus wat is het effect van muziek op de hersenen als we ernaar luisteren? Nou, in de eerste plaats activeert het beide hersenhelften in de hersenen en creëert het nieuwe verbindingen tussen hen.

Bron: Verken je geest

Muziek en je brein: wetenschappers proberen te begrijpen hoe je herinnering van muziek je hersenen beïnvloedt.

In samenwerking met een team van wetenschappers van de University of California, Berkeley, analyseerde het EFPL-team de hersenactiviteiten van een epileptische patiënt die ook een ervaren pianist was om de hersenactiviteit te onderzoeken die wordt geproduceerd wanneer een nummer daadwerkelijk wordt afgespeeld en wanneer een nummer mentaal wordt gespeeld in gedachten dus. Volgens Stéphanie Martin, hoofdauteur van de studie en een doctoraalstudent bij de CNBI, gebruikten ze de methode die bekend staat als electrocorticography, waarbij elektroden in de hersenen van de deelnemer worden ingebracht. Deze techniek wordt ook traditioneel gebruikt om mensen met epilepsie te behandelen die geen medicatie kunnen nemen. Bovendien kunnen de elektroden de hersenactiviteit berekenen met een zeer hoge ruimtelijke en temporele resolutie die nodig is omdat zenuwcellen snel reageren.

Bron: Gedachtenvoer

Muziek en brein - de kracht van muziek

In 2007 publiceerde de Engels-Amerikaanse neuroloog Oliver Sacks Musicofilia. Verhalen over muziek en brein. Een aanstekelijk boek met fascinerende klinische anekdotes van patiënten met onverwachte muziekvaardigheden, zoals ‘zingende afatici’, muzikale savants, fantoomvingers bij een eenarmige pianist en een plotselinge musicofilie bij iemand die door de bliksem werd getroffen.

Bron: Medisch Contact

MMS footer5